آثار سینمایی ابعاد مستتر زندگی اجتماعی را به نمایش می‌گذارند

حسین سلطان‌محمدی منتقد و کارشناس فرهنگی درباره برگزاری جشنواره فیلم شهر گفت: دنیای امروز، دنیای تخصیص، تفکیک و دقت در جزئیات زندگی است؛ امروزه شهر و روستا جدا از هم تعریف می‌شوند و حتی شهر نیز متناسب با مناطق، محله‌ها و جزئیات متفاوت شناسایی و تحلیل می‌شوند، برای همین، در موضوع جشنواره‌ها نیز، جزئی‌نگری و […]

حسین سلطان‌محمدی منتقد و کارشناس فرهنگی درباره برگزاری جشنواره فیلم شهر گفت: دنیای امروز، دنیای تخصیص، تفکیک و دقت در جزئیات زندگی است؛ امروزه شهر و روستا جدا از هم تعریف می‌شوند و حتی شهر نیز متناسب با مناطق، محله‌ها و جزئیات متفاوت شناسایی و تحلیل می‌شوند، برای همین، در موضوع جشنواره‌ها نیز، جزئی‌نگری و موضوعی دیدن آثار و عناصر درون آن‌ها امری پذیرفتنی است. برپایی جشنواره فیلم شهر با وجود نامنظم بودن گاه به دلایل اقتصادی و گاه مدیریتی اتفاق مهمی در زندگی امروزی بشر است.

به گفته این کارشناس فرهنگی، تقدیر از عناصری که در زندگی امروز ما سهمی برای بهبود انسجام اجتماعی دارند به معنای تقدیر از زندگی اجتماعی است، تقدیر از مهرورزی، محبت و انسانیت است، ما نیاز داریم که همیشه از خدمات یکدیگر تقدیر کرده و یکدیگر را تحسین کنیم.

او می‌گوید: جشنواره‌های سینمایی به دلیل اینکه از جذابیت رسانه‌ای برخوردارند این امکان را دارند نگاه جامعه را بیشتر متوجه تقدیر کنند. این تقدیر‌ها در جشنواره فیلم شهر که یک رویداد اجتماعی-فرهنگی است؛ تقدیر از هنرمندان، از نام و ذات جشنواره سینمایی بر می‌آید و، اما تقدیر از شهدای عرصه سلامت به واژه شهر که در نام جشنواره دیده می‌شود، اشاره دارد که هر دو تقدیر بسیار نیکوست.