آمار فروش نمایش‌های به صحنه رفته اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد. نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی که از (۸ خرداد) میزبان علاقه‌مندان در تالار اصلی تئاتر شهر بود با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان در […]

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی که از (۸ خرداد) میزبان علاقه‌مندان در تالار اصلی تئاتر شهر بود با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان در مجموع ۳۰ اجرا (بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف‌دار و مهمان) و میزبانی از ۴ هزار و ۸۰۲ تماشاگر به فروشی معادل ۳۲۰ میلیون ۴۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده‌است.

نمایش «اسب‌های انباری» به کارگردانی رضا کرمی‌زاده که از روز (اول خرداد) در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته بود، روز جمعه (دهم تیرماه) با مجموع ۳۱ اجرا با ۲ هزار و ۸۹۲ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و فروشی معادل ۱۲۶ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «آلنده نازنین» به کارگردانی محمد برهمنی از روز جمعه (۱۷ تیر) در تالار چهارسو اجرای خود را آغاز کرده‌است. این نمایش در اولین روز از اجرای خود با قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان و (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) با ۱۳۱ تماشاگر تاکنون ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان فروش داشته‌است.

نمایش «بی چرا زندگان» به کارگردانی الهام شعبانی که از (دوم خرداد) در تالار قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ تماشاگر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه است تاکنون با مجموع ۳۵ اجرا و ۲ هزار و ۷۶۶ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل ۱۲۰ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان دست پیدا کرده‌است.

نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی هم که از روز (هشتم خرداد تا اول تیر) در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع ۲۰ اجرا و ۵۴۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد.

اجرای نمایش «یه روز دیگه» از روز پنجشنبه (دوم تیرماه) از کارگاه نمایش به تالار سایه مجموعه انتقال یافت که تاکنون با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار و ۱۲ اجرا با قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان و ۷۱۴ تماشاگر به فروشی معادل ۲۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسیده‌است.

نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی نیز که از (۱۲ تیر) در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته‌است، تاکنون با مجموع ۵ اجرا و ۶۲۹ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم‌بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده‌است.

نمایش «غول نخود فرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم که از روز ۹ تیر ماه با قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع ۶ اجرا و۸۹۰ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۱ میلیون ۱۲۴ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «پنگوئن ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۵ اجرا و ۶۵۹ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۱۴ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.