اجماع نمایندگان اسکواش غرب آسیا بر بیانیه ۸ بندی/ سلیمانیه میزبان بعدی رقابت‌ها

به گزارش ماجرانیوز، اجلاس نمایندگان اسکواش کشورهای غرب آسیا در هتل پارسیان اوین برگزار شد که در این نشست، بیانیه ۸ بندی با اجماع کشورها تنظیم و امضاء شد. در این بیانیه بر راه‌اندازی اسکواش زنان و تقویت آن با همکاری ایران در کشورهای عرب همسایه، تلاش برای عضویت امارات و بحرین و عربستان در […]

به گزارش ماجرانیوز، اجلاس نمایندگان اسکواش کشورهای غرب آسیا در هتل پارسیان اوین برگزار شد که در این نشست، بیانیه ۸ بندی با اجماع کشورها تنظیم و امضاء شد.

در این بیانیه بر راه‌اندازی اسکواش زنان و تقویت آن با همکاری ایران در کشورهای عرب همسایه، تلاش برای عضویت امارات و بحرین و عربستان در فدراسیون غرب آسیا با واسطه‌گری قطر و عراق، راه‌اندازی اسکواش در کشورهای سوریه و یمن با عادی‌سازی شرایط فعلی این کشورها و توافقات چند جانبه کشورهای عضو در کمپ‌های چند روزه هر کشور ۵ نفر با تقبل اسکان و تغذیه توسط کشور میزبان تاکید شد.

انتخاب «سیدحسین ضیا» نایب رئیس کشور عراق به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشورهای غرب آسیا و صدور حکم وی توسط رئیس این فدراسیون، تعیین سلیمانیه عراق به عنوان میزبان بعدی رقابت‌های غرب آسیا در ماه می ۲۰۲۳ همراه با اجلاس انتخابات فدراسیون غرب آسیا، راه‌اندازی اسکواش کشورهای آسیانه میانه و ملحق شدن این کشورها به فدراسیون اسکواش غرب آسیا و همچنین برگزاری کلینیک‌های داوری و مربیگری و ارزیابی داوری همزمان در مسابقات غرب آسیا  از دیگر بندهای این بیانیه است.

 در پایان این نشست، هدایایی توسط «مسعود سلیمانی» رئیس فدراسیون اسکواش غرب آسیا به نمایندگان کشورهای حاضر اهدا شد و جملگی از اثربخشی اجلاس در تحکیم روابط و دیدگاه‌های بلند ریاست این فدراسیون نسبت به موضوعات جهانی از وی تشکر کردند.