انتخابات خانه سینما مهره بی‌قانونی خود را یدک می‌کشد

مجید کریمی، تهیه‌کننده سینما در برنامه «سینماچی» رادیو جوان درباره اینکه آیا انتخابات سینما به صورت قانونی برگزار شد، گفت: مجمع عمومی خانه سینما مثل سال‌های قبل یعنی از سال ۱۳۹۲ تا به امروز همچنان غیرقانونی و بدون رعایت الزام‌های اساسنامه برگزار شد.  وی با بیان اینکه اساسنامه خانه سینما به عنوان قانون اساسی آن […]

مجید کریمی، تهیه‌کننده سینما در برنامه «سینماچی» رادیو جوان درباره اینکه آیا انتخابات سینما به صورت قانونی برگزار شد، گفت: مجمع عمومی خانه سینما مثل سال‌های قبل یعنی از سال ۱۳۹۲ تا به امروز همچنان غیرقانونی و بدون رعایت الزام‌های اساسنامه برگزار شد. 

وی با بیان اینکه اساسنامه خانه سینما به عنوان قانون اساسی آن مرکز محسوب می‌شود، ادامه داد: در ماده یک و تبصره ذیل ماده یک و ماده پنج به صراحت آمده است وضعیت تشکل‌های صنفی که قرار است به خانه سینما بپیوندند، باید چگونه باشد. این تشکل‌ها باید ابتدا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شوند و بعد در خانه سینما و مجمع عمومی شرکت کنند. 

تهیه‌کننده سینما با اشاره به اینکه صنوف خانه سینما که قبل از سال ۱۳۹۲ فعالیت می‌کردند، دو دسته تقسیم شدند، افزود: یک دسته از این صنف ذیل وزارت کار رفتند و کارفرمایی ثبت کردند. یک عده هم ذیل وزارت کار نرفتند و در هیچ‌جا ثبت نشدند؛ بنابراین در خانه سینما با سه دسته رو‌به رو هستیم که بعضاً کارگری هستند. بعضی‌ها هم مطابق اساسنامه وزارت ارشاد فعالیت می‌کنند و دسته دیگر به هیچ کدام از آن‌ها تعلق ندارند. 

مجید کریمی با انتقاد از صنوفی که زیر مجموعه وزارت کار رفته‌اند، تصریح کرد: بیش از ۱۵۰ هزار نفر از هنرمندان شاغل در کشور زیر مجموعه وزارت ارشاد فعالیت می‌کنند. این افراد برای چه باید ذیل وزارت کار فعالیت کنند. 

این تهیه‌کننده سینما در پایان گفت: اگر عاقب آخرت خانه سینما با تدبیر، نگاه خردمندانه و صاحب‌خانه‌ای پیش برود، این موضوعات قابل حل است. ولی از سال ۱۳۹۲ که خانه سینما مجدد راه‌اندازی شده تا به امروز، تخلف پشت تخلف را شاهد هستیم.