«انفرادی» یکه‌تاز صدر جدول ماند

در این هفته از چهارشنبه ۲۹ تیرماه سینمای ایران حدود ۳۲۱ هزار مخاطب داشت که نسبت به مخاطب ۳۳۷ هزار نفری هفته گذشته، ۵درصد افت نشان می‌دهد. با این حال فروش ۹ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومانی برای مجموع فیلم‌ها، نسبت به گیشه خوب ۱۱ میلیارد تومانیهفته گذشته، ۱۴ درصد پایین‌تر است. فیلم «انفرادی» اثر […]

در این هفته از چهارشنبه ۲۹ تیرماه سینمای ایران حدود ۳۲۱ هزار مخاطب داشت که نسبت به مخاطب ۳۳۷ هزار نفری هفته گذشته، ۵درصد افت نشان می‌دهد. با این حال فروش ۹ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومانی برای مجموع فیلم‌ها، نسبت به گیشه خوب ۱۱ میلیارد تومانیهفته گذشته، ۱۴ درصد پایین‌تر است.

فیلم «انفرادی» اثر سیدمسعود اطیابی برای سیزدهمین هفته پیاپی صدرنشین گیشه سینمای ایران شد و این صدرنشینی را با فروش۱۰۹ هزار قطعه بلیت به ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان به ثبت رساند تا مجموع فروش آن به ۵۲ میلیارد و ۹۱۱ میلیون تومان برسد.

فیلم «تی تی» ساخته آیدا پناهنده با فروش ۸۱ هزار قطعه بلیت به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان، توانست ۲۷ صندلی خود را درهر سانس پر کند تا در مجموع با فروش ۹ میلیارد و ۶۰ میلیون تومانی، «روز صفر» را جا بگذارد و به رتبه ششم گیشه سال ۱۴۰۱سینماها برسد. این فیلم با افت فروش چشمگیر ۱۷ درصدی نسبت به هفته گذشته، ۲۵ درصد مخاطبان سینما در این هفته را به خوداختصاص داد و یک هفته دیگر در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «علف‌زار» به کارگردانی کاظم دانشی رتبه سوم جدول فروش هفتگی، در این هفته نیز با فروش ۳۶ هزار قطعه بلیت بهارزش یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان، ۲۱ درصد صندلی‌های خود را در هر سانس پر کرد تا روی ۱۱ درصد بلیت‌های به‌فروش‌رسیدهسینمای ایران در این هفته، نام «علف‌زار» درج شده باشد. اولین فیلم کاظم دانشی در این هفته نیز با بیش از ۳۴ هزار تومان،گران‌ترین میانگین قیمت بلیت را بین صدرنشینان جدول فروش داشت. این فیلم نیز ۱۷ درصد افت فروش نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

فیلم «چند می‌گیری گریه کنی ۲» ساخته علی توکل‌نیا با فروش ۲۰ هزار قطعه بلیت به ارزش ۶۱۹ میلیون تومان، در رتبه چهارم جدولفروش هفتگی سینماها قرار گرفت. این فیلم با ۲۱ درصد افت فروش و ۱۵ درصد افت مخاطب، ضعیف‌ترین عملکرد را از این نظر بینبالانشینان جدول فروش هفتگی داشت.

فیلم «سگ‌بند» به کارگردانی مهران احمدی با فروش ۱۷ هزار قطعه بلیت به ارزش ۵۲۲ میلیون تومان، در رتبه پنجم جدول فروش هفتگیجای گرفت. این فیلم نسبت به هفته گذشته، یک درصد افزایش میزان مخاطب و ۳ درصد کاهش میزان فروش را تجربه کرد. گیشه کل ایناثر به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

فیلم «بازیوو» ساخته امیرحسین قهرایی با فروش ۱۳ هزار قطعه بلیت به ارزش ۳۷۵ میلیون تومان، پنجمین فیلم جدول فروش هفتگی وصدرنشین فیلم‌های کودک و نوجوان سینماها شد. افزایش چشمگیر ۸ درصدی در شمار سانس‌های این فیلم نسبت به هفته گذشته، باعثافزایش ۳ درصدی تعداد مخاطب و کاهش تنها یک درصدی میزان فروش آن شد. این فیلم پس از «هناس»، با بلیت میانگین ۲۹ هزارتومانی، ارزان‌ترین بهای بلیت را در میان ۱۰ فیلم نخست جدول فروش هفتگی داشت.