بغض رئیس‌جمهور برای ایران: باید صدای ملت باشم

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ماجرانیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بخشی از مصاحبه خود در مسیر پرواز به نیویورک در پاسخ به اینکه انتظار مردم ایران نسبت به حضور شما در خاک آمریکا چیست، گفت: من در جایگاهی قرار گرفتم و موقعیتم ایجاب می‌کند که باید صدای ملت ایران باشم. رئیس‌جمهور (با مکثی کوتاه) ادامه […]

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ماجرانیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بخشی از مصاحبه خود در مسیر پرواز به نیویورک در پاسخ به اینکه انتظار مردم ایران نسبت به حضور شما در خاک آمریکا چیست، گفت: من در جایگاهی قرار گرفتم و موقعیتم ایجاب می‌کند که باید صدای ملت ایران باشم.

رئیس‌جمهور (با مکثی کوتاه) ادامه داد: باید آن صدا را طبق آنچه وظیفه‌ ما است برسانیم و بگوییم این ملت یک حق خواهی و عدالت خواهی داشته است.

آیت‌الله رئیسی در پاسخ به اینکه هنگام مکث به چه فکر می‌کردید، یادآور شد: یاد شهدا افتادم. (رئیس‌جمهور با بغض) باید این صدا را رساند.

وی افزود: هر فردی با هر تریبونی که در دست دارد باید این کار را بکند و این وظیفه اوست.

این موقعیت مال ما نیست/ قدرتِ حضور مردم است

آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: حالا من هم در موقعیتی قرار گرفتم که مال ما نیست. همانطور که در فرودگاه مهرآباد گفتم که سردار شهید سلیمانی این موقعیت را خلق کرد؛ حضور ملت این موقعیت را خلق کرد. این قدرتِ حضور ملت است و خطا است اگر کسی فکر کند این قدرت مال اوست.

رئیس جمهور تصریح کرد: خون شهدا، هدایت‌های امام(ره) و رهبری و صبوری مردم این قدرت را خلق و تولید کرده است.

وی صبوری مردم در این ۴۳ سال را مثال زدنی خواند و ادامه داد: پس به عنوان نماینده این جایگاه قدرت که خودش یک طلبه است نباید احساس کند کسی است بلکه باید احساس کند نماینده آن قدرتِ تولید شده با توکل به خدا و حضور و صبر ایجاد شده است.