بهادری جهرمی: دولت بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرد

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرانا بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران گفت عیدی دولت به جامعه بازنشستگان و خانواده‌های ایثارگران، تسویه یک میلیون و۳۰۰ هزار میلیارد ریال از دیون معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد امور ایثارگران است. ادامه دارد..

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرانا بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران گفت عیدی دولت به جامعه بازنشستگان و خانواده‌های ایثارگران، تسویه یک میلیون و۳۰۰ هزار میلیارد ریال از دیون معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد امور ایثارگران است.

ادامه دارد..