بهرام رادان هنگام خروج از کشور از فرودگاه بازگردانده شد

این خبرنگار گفت بهرام رادان پس از چک گذرنامه اش توسط پلیس فرودگاه، بازگردانده شده است. گفته می شود بهرام رادان در یک ویدیوی کوتاه، این خبر را تایید کرده است. ۲۳۳۰۲

این خبرنگار گفت بهرام رادان پس از چک گذرنامه اش توسط پلیس فرودگاه، بازگردانده شده است.

گفته می شود بهرام رادان در یک ویدیوی کوتاه، این خبر را تایید کرده است.

۲۳۳۰۲