تاخیر ۱۲ ساعته پرواز شرکت آتا به نجف/ مسافران کف سالن خوابیدند

به گزارش ماجرانیوز، از آنجا که گذرنامه مسافران پرواز شماره ۶۶۵۴، مهر خروج از کشور خورده آنها امکان خارج شدن از سالن فرودگاه را ندارند و متاسفانه شرکت آتا و فرودگاه امام هیچ خدماتی به مسافران ارائه نکرده‌اند. این مسئله موجب شده که مسافران از شب گذشته تاکنون به ناچار در کف سالن فرودگاه امام […]

به گزارش ماجرانیوز، از آنجا که گذرنامه مسافران پرواز شماره ۶۶۵۴، مهر خروج از کشور خورده آنها امکان خارج شدن از سالن فرودگاه را ندارند و متاسفانه شرکت آتا و فرودگاه امام هیچ خدماتی به مسافران ارائه نکرده‌اند.

تاخیر ۱۲ ساعته پرواز شرکت آتا به نجف/ مسافران کف سالن خوابیدند

این مسئله موجب شده که مسافران از شب گذشته تاکنون به ناچار در کف سالن فرودگاه امام بخوابند و منظره زشتی از اهمال مدیران شرکت هواپیمایی آتا و فرودگاه امام به نمایش درآید.

طبق قوانین و مقررات مسافرت‌های هوایی، در تاخیرهای بالای ۴ ساعت، شرکت هواپیمایی مکلف به ارائه خدمات اسکان و تغذیه مسافران است.

تاخیر ۱۲ ساعته پرواز شرکت آتا به نجف/ مسافران کف سالن خوابیدند