توسعه دیپلماسی هنر و سینما برای تسهیل روابط سیاسی

رئیس سازمان سینمایی در سفر به بغداد با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق دیدار و به تبادل نظر و بررسی مسائل فرهنگی و سینمایی دو کشور ایران و عراق پرداخت. خزاعی گفت: سفارتخانه‌ها می‌توانند نقش اساسی در بازار منطقه‌ای و بین المللی برای معرفی ظرفیت‌های سینمایی و رونق اقتصادی و تحرک در چرخه اکران […]

رئیس سازمان سینمایی در سفر به بغداد با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق دیدار و به تبادل نظر و بررسی مسائل فرهنگی و سینمایی دو کشور ایران و عراق پرداخت.

خزاعی گفت: سفارتخانه‌ها می‌توانند نقش اساسی در بازار منطقه‌ای و بین المللی برای معرفی ظرفیت‌های سینمایی و رونق اقتصادی و تحرک در چرخه اکران فیلم‌ها داشته باشند.  

به گفته خزاعی، هر جایی که فرهنگ و هنر به کمک دیپلماسی آمده است، دستاورد‌های پایداری شکل می‌گیرد. متاسفانه ما فرصت‌های زیادی را در سال‌های گذشته به دلیل غفلت نسبت به نقش بی بدیل فرهنگ و سینما از دست داده ایم.

او گفت: خوشبختانه بین دو ملت ایران و عراق تعاملات فرهنگی و هنری خوبی در حال گسترش است و دو کشور به دلیل اشتراکات دیرینه دینی و تمدنی قابلیت‌های بسیاری برای گسترش همکاری دارند.

در این دیدار محمدکاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با استقبال از حضور رئیس سازمان سینمایی در بغداد گفت: زبان هنر زبان بلیغی است و با توجه به اشتراکات فرهنگی و تمدنی و دینی دو کشور می‌توان از ظرفیت سینما و سریال برای تقویت و تعمیق همکاری‌ها و مناسبات استفاده کرد.

رئیس سازمان سینمایی عراق گفت: کشور‌های شرق دور به خاطر نقش هنرمندان در دیپلماسی عمومی به همه هنرمندان کشورش گذرنامه دیپلماتیک داد و این اهمیت و تاثیرگذاری هنرمندان را نشاندیم دهد.