جمهوری اسلامی ایران تاکنون درخواست فرابرجامی نداشته است

سیدرضا صدرالحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی ماجرانیوز در مورد گفت‌وگوهای اخیر وین گفت: هر پیشنهادی در حوزه مسائل مهم در موضوعات سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و پرونده‌های موجود باید مورد مطالعه قرار گیرد و همه حدود و ثغور آن مورد عنایت ویژه دست‌اندرکاران هر پرونده واقع شود. کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان […]

سیدرضا صدرالحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی ماجرانیوز در مورد گفت‌وگوهای اخیر وین گفت: هر پیشنهادی در حوزه مسائل مهم در موضوعات سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و پرونده‌های موجود باید مورد مطالعه قرار گیرد و همه حدود و ثغور آن مورد عنایت ویژه دست‌اندرکاران هر پرونده واقع شود.

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه اصل و اساس مسائل مهم در حوزه برجام، امنیت ملی و تامین منافع ملی جمهوری اسلامی است، افزود: همه کسانی که دل در گروی ایران، امنیت ملی و تامین منافع ملی و در پرونده‌های مختلف مسئولیت دارند باید به پیشنهادهای مختلف درباره هر موضوعی که به امنیت ملی و منافع ملی مربوط است توجه کنند و زوایای آن را مورد بررسی و در جلسات گوناگون همه حدود و ثغور آن را در حال و آینده مورد مطالعه دقیق کارشناسانه قرار دهند.

صدرالحسینی بیان کرد: همچنین باید جلسات متعددی با حضور کارشناسان امر در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی تشکیل و نتایج آن از سوی نهادها و دستگاه‌های ذیربط جمع‌بندی شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئله پرونده برجام یک پرونده قطور و طولانی مدت برای جمهوری اسلامی است که از نگاه امنیت ملی و منافع ملی بسیار مهم است و در طول سال‌های اخیر و به ویژه در دولت سیزدهم که با رویکرد منافع‌محور این پرونده را بررسی می‌کند هر کسی از افراد موثر در این پرونده مانند کشورهای اروپایی و غیراروپایی مطلبی، موضوعی و پیشنهادی را مطرح کنند حتماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: بنابراین پیشنهادات آقای مورا به نمایندگی از اتحادیه اروپا هم مورد توجه قرار گرفته است و در کنار این موارد و موضوعاتی که از جانب آقای مورا بیان شده است، پیشنهاداتی هم از سوی جمهوری اسلامی در وین مورد تاکید قرار گرفته است.

صدرالحسینی بیان کرد: لذا این مسئله در چارچوب عملیات روانی و فشار به افکار عمومی و تاثیرگذاری بر روی مسائل اقتصاد کشور قرار داد که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها همصدا و با ادبیات مختلف صحبت از این موضوع می‌کنند که ایران پیشنهادات اروپا را نپذیرفته است در حالی که اینگونه نیست. قطعاً ایران به پیشنهادهای اروپا توجه کرده و در مقابل، پیشنهادها و مطالب و موضوعاتی را عنوان کرده که البته موضوعات جدید و تازه‌ای نبوده است.

جمهوری اسلامی تاکنون هیچ درخواست فرابرجامی نداشته است

وی عنوان کرد: چهار موضوع اصلی در حوزه مسائل تضامین، تحریم، پادمان و مسائل مربوط به صنعت هسته‌ای بیان شده و درباره همه مطالبی که باید گفته می‌شد در جلسات متعدد به صورت مکتوب، شفاهی و رودررو با نمایندگان کشورهایی که در مقابل ما و برخی از آنها کشورهای اروپایی به نمایندگی از آمریکایی‌ها یا همان ۱+۴ هستند، گفت ‌وگو و سوالات آنها پاسخ داده شده است و جمهوری اسلامی تاکنون هیچ متن فرابرجامی را ارائه نداده و هیچ درخواست فرابرجامی نداشته است.

این کارشناس مسایل بین الملل عنوان کرد: در دولت سیزدهم تنها به‌دنبال این موضوع بودند که تامین منافع ملی را از طریق متن برجام داشته باشند و همان اسنادی که در اولین جلسات مذاکرات جدید در دولت سیزدهم روی میز گذاشته شد و مقامات حاضر از کشورهای مختلف بعد از تحقیق و توجه به همه مواردی که نوشته بودیم نتوانستند بر آن متن هیچ‌گونه ایراد و اشکالی وارد کنند و آمریکایی‌ها هم در این ارتباط مجبور شدند که دوباره حرف‌های جدیدی را که خود آنها خلاف آن را در ماه‌ها و سال‌های گذشته بیان کرده و حرف‌ها و عملیات‌های روانی- رسانه‌ای جدیدی را راه‌اندازی کنند به همین دلیل آنها هیچ حرف منطقی در این ارتباط نداشتند و هنوز هم وضعیت به همین شکل است.

صدرالحسینی یادآور شد: بنابراین باید به این نکته توجه داشته باشیم که دولت کنونی آمریکایی‌ در یک پارادوکس تناقضی قرار گرفته که از یک طرف به بازگشت به برجام نیازمند است زیرا هیچ دستاوردی در حوزه سیاست خارجی نداشته و نتوانسته نگرانی اروپا و آمریکا را در حوزه مسائل برجام مرتفع کند و ادعا داشته که می‌توانسته با مذاکره مسائل را حل کند اما تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد.

وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه دولت بایدن توانمندی کنترل و هماهنگی با سایر قدرت‌های موجود هم به جهت قوای رسمی و هم از طریق فشار لابی‌هایی که به او می‌آورند را نداشته است. بنابراین دولت ضعیف آقای بایدن و عدم توانمندی برای انسجام داخلی و تصمیم‌گیری مهم و اساسی برای آمریکایی‌ها، علیرغم اینکه عنوان می‌کرد رفتار، کردار و تفکر او با ترامپ متفاوت است اما مشاهده می‌کنیم که همان رفتارها، اقدامات و تفکر بر مساله مهمی به‌نام برجام و برای آمریکایی‌ها مطرح است.

کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: بنابراین آمریکایی هستند که باید حرف آخر را که به نفع ملت‌ها، امنیت جهانی و محق دانستن جمهوری اسلامی برای استفاده از صنعت هسته‌ای داشته باشند را بیان کنند. واقعیت این است که آمریکایی‌ها هنوز نتوانسته‌اند تصمیمی در این ارتباط بگیرند اما با عنایت به امپراتوری رسانه‌ای که در اختیار دارند به شدت دنبال تاثیرگذاری روی روان و اذهان ملت ایران و اقتصاد روزمره ما هستند.