جنگ امروز رسانه ای و تصویری است

رئیس سازمان سینمایی گفت: امروز همه کشور‌های منطقه درگیر جنگ رسانه‌ای هستند. جنگ امروز رسانه‌ای و سایبری و تصویری است. اگر فیلم خودمان را نسازیم دیگران برای ما فیلم ساخته و حقایق را مخدوش می‌کنند. به گفته خزاعی، بعد از انقلاب اسلامی تحولات سینمایی زیادی در ایران صورت گرفته و نگاه و بینش انقلابی باعث […]

رئیس سازمان سینمایی گفت: امروز همه کشور‌های منطقه درگیر جنگ رسانه‌ای هستند. جنگ امروز رسانه‌ای و سایبری و تصویری است. اگر فیلم خودمان را نسازیم دیگران برای ما فیلم ساخته و حقایق را مخدوش می‌کنند.

به گفته خزاعی، بعد از انقلاب اسلامی تحولات سینمایی زیادی در ایران صورت گرفته و نگاه و بینش انقلابی باعث دگرگونی ساختار‌های محتوایی و اداری سینمای ایران شد. در این راستا موسسات متعدد با ماموریت‌های مشخص شکل گرفته و در عین حال مراکز آموزشی و دانشگاه‌های زیادی در ایران پا گرفتند که فعالیت آن‌ها آموزش فیلمسازی و مبانی سینما است. به عبارتی در حال حاضر خانواده سینمای ایران بالغ بر۲۰ هزار نفر است. 

او گفت: ثبت حقایق تاریخی به زبان تصویر توسط فیلمسازان ضروری است و ثبت و تصویر همکاری و همدلی از طریق سینما برای نسل‌های آتی امکان پذیر می‌شود. سینمای ایران جهش‌های چشمگیری در عرصه منطقه‌ای و جهانی داشته است.