حفاظت از حریم تئاتر شهر در همکاری با شهرداری تهران

گزارش آماری عملکرد تالار‌های مختلف تئاتر شهر به همراه سایر فعالیت‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف دیگر این مجموعه اعم از بازسازی، حریم و موضوعات دیگر به تفکیک تالار‌ها و فعالیت‌ها منتشر شد. این گزارش آماری بر اساس فعالیت‌های صورت گرفته در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۱ تنظیم شده که جزییات آن […]

گزارش آماری عملکرد تالار‌های مختلف تئاتر شهر به همراه سایر فعالیت‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف دیگر این مجموعه اعم از بازسازی، حریم و موضوعات دیگر به تفکیک تالار‌ها و فعالیت‌ها منتشر شد.

این گزارش آماری بر اساس فعالیت‌های صورت گرفته در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۱ تنظیم شده که جزییات آن به تفکیک فعالیت‌ها و تالار‌های مختلف به شرح زیر است.

تالار اصلی و میزبانی از نزدیک به ۱۴ هزار مخاطب با دو نمایش

تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر از روز هشتم خرداد ماه تا دهم تیرماه سال ۱۴۰۱ میزبان نمایش «پروین» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی بود.

این اثر نمایشی با ظرفیت ۵۷۹ نفری تالار اصلی و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، در مجموع ۲۷ اجرا (بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) میزبانی از ۴ هزار و ۳۳۴ تماشاگر، به فروشی معادل ۲۸۹ میلیون ۵۳۰ هزار تومان دست پیدا کرد.

با پایان گرفتن این اثر نمایشی، نمایش «شکوفه‌های گیلاس» به نویسندگی و کارگردانی سید محمد مساوات در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفت که با احتساب ارائه حداقلی ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان، مجموع ۲۱ اجرا و میزبانی از ۹ هزار و ۶۰۹ تماشاگر به فروشی معادل یک میلیارد و ۳۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان فروش دست پیدا کرد.

براین اساس نمایش «شکوفه‌های گیلاس» با فروش بیش از یک میلیاردی خود در مجموعه تئاتر شهر، یکی از پرتماشاگرترین و پرفروش‌ترین نمایش‌های به صحنه رفته در شهر تهران شد.

تالار چهارسو و رشد آماری در حوزه تماشاگر و فروش

از اول خردادماه سال جاری نمایش «اسب‌های انباری» به نویسندگی و کارگردانی رضا کرمی زاده در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر روی صحنه رفت. این اثر نمایشی که تا روز دهم تیرماه به اجرای خود در این تالار ادامه داد، با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان، با مجموع ۲ هزار و ۸۹۲ تماشاگر به فروشی معادل ۱۲۶ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان دست پیدا کرد.

پس از اجرای عمومی این اثر نمایشی بود که نمایش «آلنده نازنین» به نویسندگی محمد صادق گلچین عارفی و کارگردانی محمد برهمنی از روز هفدهم تیرماه روی صحنه رفت. نمایشی که اجرای آن به دلیل استقبال چشمگیر مخاطبان در چند نوبت تمدید شد و در نهایت با ۴۱ اجرا و ۵ هزار و ۲۷۵ تماشاگر به فروشی معادل ۳۸۹ میلیون تومان و ۱۲۰ هزار تومان دست پیدا کرد.

تالار قشقایی و میزبانی از سه اثر نمایشی مختلف

نمایش «بی چرا زندگان» به نویسندگی لیلی عاج و کارگردانی الهام شعبانی و «تب» به نویسندگی و کارگردانی رویا کاکاخانی دو اثر نمایش بودند که طی سه ماهه اول سال جاری بر اساس برنامه ریزی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته بود در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر روی صحنه رفتند.

بر اساس آمار رسمی احصا شده از واحد فروش مجموعه تئاتر شهر، نمایش «بی چرا زندگان» که از روز دوم خرداد ماه تا بیستم تیر ماه سال ۱۴۰۱ روی صحنه رفت با مجموع ۳۷ اجرا و احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان، پذیرای ۲ هزار و ۹۵۴ تماشاگر با فروشی معادل ۱۲۹ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان بود.

فصل اول اجرای عمومی نمایش «تب» به کارگردانی رویا کاکاخانی نیز که از ۲۴ تیرماه تا ۲۱ مرداد ماه در تالار قشقایی تئاتر شهر میزبان مخاطبان بود با احتساب ارائه حداقلی بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان از مجموع ۲۱ اجرا، میزبانی از یک هزار و ۹۰ مخاطب به فروشی معادل ۶۱ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان دست پیدا کرد. این در حالی است که نوبت دوم اجرای عمومی این اثر نمایشی که با درخواست گروه اجرایی و موافقت رییس مجموعه تئاتر شهر صورت گرفت از روز ششم شهریور ماه سال جاری در تالار قشقایی تئاتر شهر آغاز شده است.

نمایش «بازی بزرگ» به نویسندگی و کارگردانی زهره بهروزی نیا نیز دیگر اثر نمایشی تالار قشقایی است که از روز سی ام مرداد ماه روی صحنه رفت. این نمایش تا روز یازدهم شهریور ماه (بر اساس تازه‌ترین آمار هفتگی فروش و تعداد تماشاگران) با ۱۱ اجرا و میزبانی از ۹۲۳ تماشاگر به فروشی معادل ۶۰ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان دست پیدا کرد.

بر اساس این گزارش نمایش «بی چرا زندگان» طی سه ماه اخیر تا زمان انتشار این گزارش رسانه‌ای پرمخاطب‌ترین نمایش به صحنه رفته در تالار قشقایی طی سه ماه گذشته بوده است.

تالار سایه و رویکرد مدیریت تئاتر شهر برای اجرای آثار موضوعی

یکی از نکات مهم و قابل توجهی که چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی مدیریت مجموعه تئاتر شهر مورد توجه بوده و در آینده نیز برای تحقق آن برنامه ریزی‌های متفاوتی در تالار‌های مختلف این مجموعه انجام گرفته، اجرای آثاری با مضامین مرتبط با دفاع مقدس، مقاومت و باور‌های اعتقادی و دینی است که یکی از جلوه‌های تبلور آن از خرداد ماه سال جاری در تالار سایه محقق شد.

نمایش «بهشت حکیم الله» به نویسندگی خسرو امیری و کارگردانی ویدا موسوی یکی از آثار نمایشی منتخب هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت بود که بر اساس جدول برنامه تالار‌های نمایشی این مجموعه در شش ماهه سال اول ۱۴۰۱ روی صحنه رفت.

این اثر نمایشی از اول خرداد ماه در تالار سایه تئاتر شهر با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه رفت، روز دوشنبه سی ام خرداد ماه با مجموع ۲۲ اجرا و ۸۸۵ تماشاگر با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان و فروشی معادل ۲۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی هم که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع ۲۰ اجرا و ۵۴۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد.

اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از «کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تا روز جمعه هفتم مرداد ماه همزمان با اجرای پایانی این اثر نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار، قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان، ۲۷ اجرا و یک هزار و ۳۶۸ تماشاگر به فروشی معادل ۵۲ میلیون و ۶۹۵ تومان دست پیدا کرد.

نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی نیز سومی نمایشی بود که برای اجرای در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر در نظر گرفته شده. نمایش که از روز هفتم مرداد تا بیست و یکم مرداد روی صحنه رفت و طی این مدت با مجموع ۹ اجرا با احتساب ارائه حداقلی بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان، ۴۹۸ تماشاگر و ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان فروش داشته است.

براساس این گزارش نمایش «تا اون» به نویسندگی و کارگردانی هادی حوری نیز تازه‌ترین تئاتر تالار سایه تئاتر شهر است که از روز بیست و نهم مرداد ماه پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

براساس این گزارش طی ماه‌های پیش روی نیز برنامه ریزی‌هایی برای اجرای سایر آثار نمایشی مرتبط با موضوعات انقلابی، مقاومت و مذهبی در دیگر تالار‌های نمایشی نیز صورت گرفته که جزییات آن پس از قطعی شدن تاریخ اجرا‌ها مشخص خواهد شد.

کارگاه نمایش و پذیرایی از مخاطبان با سه نمایش

فارغ از اجرای نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی که پیش از اجرای در تالار سایه در کارگاه نمایش تئاتر شهر روی صحنه رفت و در بخش گزارش آماری مربوط به تالار سایه به آن اشاره شد. دو اثر نمایشی دیگر نیز در این تالار نمایشی روی صحنه رفتند. آثاری که بر اساس سیاست و برنامه ریزی دوره فعلی مدیریت مجموعه تئاتر شهر بنا دارد عمده کار‌های اجرایی خود را متمرکز برمیزبانی از آثار نمایشی کند که درصد زیادی از کارگردانان آن متشکل از هنرمندانی باشند که برای اولین بار در مجموعه تئاتر شهر آثارشان را به صحنه می‌برند.

در همین راستا نمایش «مجلس شبیه خوانی نسوان» به کارگردانی نسیم مقدم و ارغوان راستی که پیش از این نیز در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه رفته بود، از روز ۲۲ تیر ماه تا روز هفتم مرداد ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر روی صحنه رفت که با مجموع ۱۵ اجرا و میزبانی از ۳۱۵ تماشاگر با احتساب با احتساب ارائه حداقلی بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان به فروشی معادل ۱۴ میلیون ۲۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد.

لازم به ذکر است با پایان گرفتن اجرای عمومی این اثر نمایشی، نمایش «جانور» به کارگردانی کیانوش ایازی از روز ۲۱ مرداد ماه روی صحنه رفته که با توجه به استقبال خوب مخاطبان از اجرای این نمایش، درخواست گروه اجرایی و موافقت رئیس مجموعه تئاتر شهر همچنان به اجرای خود ادامه می‌دهد.

فعالیت‌های انجام گرفته در حوزه بازسازی و ترمیم ساختمان مجموعه تئاتر شهر

تئاتر شهر یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های فرهنگی هنری کشورمان است که طی سال‌های اخیر در معرض آسیب‌ها و بحران‌ها متعددی قرار گرفته است. شرایطی که موجب ظهور و بروز مشکلاتی شده که هم در محیط پیرامونی و هم در محیط داخلی، مجموعه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

چالش‌هایی که به دلیل آنچه از آن تاکنون یاد شده اهمیت توجه و تمرکز بیشتر روی این ساختمان تاریخی و دارای ثبت ملی کشورمان را دو چندان ساخته است. در این شرایط توجه به زیرساخت‌های روبنایی و زیربنایی این ساختمان تاریخی که در حوزه‌های مرتبط با تاسیسات، معماری داخلی دیگر موارد عمرانی می‌تواند مورد توجه قرارگیرد، از مهم‌ترین مباحثی است که می‌بایست مورد تحلیل، بررسی و اصلاح قرار گیرد. چارچوبی که هم در حوزه نرم افزار و هم در حوزه سخت افزار دربرگیرنده نکات متعددی است که در قالب‌های مختلف می‌توان روی آن تمرکز کرد.

حفاظت از حریم تئاتر شهر در همکاری با شهرداری تهران و سایر مجموعه‌ها

یکی از دیگر موضوعات بسیار مهم و استراتژیکی که از ماه‌های گذشته مورد توجه مقامات عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی وگردشگری و صنایع دستی، شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، نیروی انتظامی و سایر نهادی ذی ربط بوده، بحث تعیین حریم مجموعه تئاتر شهر برای کاهش آسیب‌ها و بزهکاری‌های محیط پیرامونی بوده است.

این فرآیند زمانی شکل جدی تری به خود گرفت که در اواخر خرداد ماه ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه و حریم تئاتر شهر توسط کارشناسان فنی کمیته تعیین حریم آثار تاریخی کشور در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تعیین و به سید محمد جواد طاهری مدیریت مجموعه تئاتر شهر ابلاغ شد.

پس از این ابلاغیه بود که با حضور اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه تئاتر شهر موضوع حریم تئاتر شهر به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

حسب این بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اشاره بر اینکه مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت، برج آزادی ودیگر مجموعه‌ها، شناسنامه‌های فرهنگی و هنری شهر هستند که نگهداری و ارتقا آن‌ها رویکرد اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید است، به ضرورت حفظ حریم مجموعه تئاتر شهر با در نظر گرفتن بحث محدوده و حفظ حریم تئاتر شهر با همکاری شهرداری تهران تاکید شد.

وزیر فرهنگ در این دیدار تاکید کرد: بحث بازسازی داخلی هم نکته بسیار مهمی است که باید با تمرکز روی بخش عمرانی خودمان و تحت نظارت معاونت هنری انجام شود. ما سعی می‌کنیم تا با طرح مساله در دولت، خارج از بودجه‌های وزارتخانه، بودجه‌ای متمرکز به منظور ارتقا مجموعه اختصاص دهیم. خوشبختانه در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس تئاتر شهر، تصمیمات اساسی برای بازسازی و تعمیرات اساسی این مجموعه ثبت شده در فهرست میراث ملی گرفته شده است.