در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خبر اهمیت ندارد

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی گفت: در این سال‌ها هر جا که فرهنگ ما رونق و تعیّنی یافته، قدر دیده و به قامت خویش درآمده، جای پای خبرنگاران دلسوز، متعهد و صادق را در این سلوک به روشنی می‌توان دید. در همه این سال‌ها خبرنگاران عضو جدانشدنی خانواده بزرگ سینمایی کشور بوده‌اند. به همت آن‌ها […]

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی گفت: در این سال‌ها هر جا که فرهنگ ما رونق و تعیّنی یافته، قدر دیده و به قامت خویش درآمده، جای پای خبرنگاران دلسوز، متعهد و صادق را در این سلوک به روشنی می‌توان دید. در همه این سال‌ها خبرنگاران عضو جدانشدنی خانواده بزرگ سینمایی کشور بوده‌اند. به همت آن‌ها فرهنگ ما در موفقیت‌های پرشمارش در گوشه و کنار جهان دیده شده و به چشم آمده است.

به گفته خزاعی، «چراغی» که در دست خبرنگاران است همواره گرمابخش «امید و آگاهی» بوده است و این جایگاه سترگ و تکرار نشدنی از آنِ ذهن‌ها و قلم‌های «روشن بین» و «حق‌گویی» است که جامعه را به روشنیِ این چراغ سخت نیاز افتاده است.

او گفت: کمک به برون رفت از وضعیت فعلی سینما، تلاش برای راهیابی به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سهیم کردن اقشار مختلف جامعه بویژه خانواده‌ها و طیف‌های گوناگون اجتماعی و همراه و همدل ساختن سینماگران با ضرورت‌های روزآمد در چرخه رشد فرهنگ عمومی و ارتقای سطح آگاهی بخشی سینما و … مرهون عزم و همت مضاعف جامعه رسانه‌ای کشور است.