دومین هفته فیلم استرالیا در موزه سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری ماجرانیوز: در پی همکاری‌های فرهنگی میان بخش فرهنگی سفارت استرالیا، موزه سینمای ایران، بنیاد سینمایی فارابی و موسسه دریچه سینما، پنج فیلم «کوره»، «زمین مرتفع»، «قوچ‌ها»، «دوباره جون»، «نیترام» از ۹ تا ۱۱ شهریور در موزه سینما به نمایش در می‌آید. همچنین مراسم افتتاحیه فیلم‌ها با حضور سفیر استرالیا خانم لیندال ساکس […]

به گزارش خبرگزاری ماجرانیوز: در پی همکاری‌های فرهنگی میان بخش فرهنگی سفارت استرالیا، موزه سینمای ایران، بنیاد سینمایی فارابی و موسسه دریچه سینما، پنج فیلم «کوره»، «زمین مرتفع»، «قوچ‌ها»، «دوباره جون»، «نیترام» از ۹ تا ۱۱ شهریور در موزه سینما به نمایش در می‌آید.

همچنین مراسم افتتاحیه فیلم‌ها با حضور سفیر استرالیا خانم لیندال ساکس در سالن فردوس در تاریخ نهم شهریور ساعت ۱۹ برگزار می‌شود.

برنامه نمایش فیلم‌ها در سالن فردوس به شرح زیر است:

نهم شهریور ماه ساعت ۱۹ فیلم سینمایی «زمین مرتفع»

دهم شهریور ماه ساعت ۱۷ فیلم سینمایی «کوره»، ساعت ۱۹ فیلم سینمایی «قوچ‌ها»

یازدهم شهریور ماه ساعت ۱۷ فیلم سینمایی «دوباره جون»،

ساعت ۱۹ فیلم سینمایی «نیترام»

۵۵۲۴۴