«دو زیست» جای «انفرادی» در فروش هفتگی را گرفت

«دوزیست» ساخته برزو نیک‌نژاد، ۳ میلیار‌د و ۷۰۰ میلیون تومان فروخت و در هفته اول اکران صدر نشین سینما شد. «انفرادی» کمدی مسعود اطیابی با فروش ۵۶ میلیاردی و اکران از نیمه تیر در رتبه دوم جدول پرفروش‌های هفته قرار گرفت. «تی‌تی» به کارگردانی آیدا پناهنده هم در این هفته، ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروخت […]

«دوزیست» ساخته برزو نیک‌نژاد، ۳ میلیار‌د و ۷۰۰ میلیون تومان فروخت و در هفته اول اکران صدر نشین سینما شد.

«انفرادی» کمدی مسعود اطیابی با فروش ۵۶ میلیاردی و اکران از نیمه تیر در رتبه دوم جدول پرفروش‌های هفته قرار گرفت.

«تی‌تی» به کارگردانی آیدا پناهنده هم در این هفته، ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروخت تا مجموع فروش این فیلم به ۱۴ میلیارد برسد.

«علفزار» فیلم کاظم دانشی در این هفته، ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته و با ۴۹۵ هزار بلیت به فروش ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومانی رسیده است.

«کوزوو» ساخته میثم هاشمی‌طبا با گذشت یک هفته از اکران، با فروش ۴۰۰ میلیونی، در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی سینماها قرارگرفت.