رشد ۲ درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات خارجی طی ۳ماه

به گزارش ماجرانیوز، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۷.۸۹ میلیارد دلار بوده است. سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و موسسات نسبت به پایان سال میلادی گذشته ۳۲۷ میلیون دلار یعنی حدود ۲ درصد افزایش […]

به گزارش ماجرانیوز، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۷.۸۹ میلیارد دلار بوده است.

سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و موسسات نسبت به پایان سال میلادی گذشته ۳۲۷ میلیون دلار یعنی حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

از کل سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۹.۱۱۶ میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی غیربانکی قرار داشته است.

بر اساس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی نیز در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ رشد ۴ درصدی داشته و به ۱.۷۴۴ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم ۹۱۵ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک‌های خارجی بوده و بقیه شامل تعهدات ایران در برابر مؤسسات مالی غیربانکی بوده است.

بر این اساس کل مراودات مالی ایران با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در پایان سه ماهه ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۹.۶۳۴ میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به پایان سال میلادی گذشته رشد ۲ درصدی داشته است.

آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نشان می‌دهد  از کل سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و موسسات، ۶.۳۶۲ میلیارد دلار به یورو و ۱.۶۶۶ میلیارد دلار به ین ژاپن نگهداری می‌شود، سهم دلار از کل سپرده‌های ایران فقط ۲۸۰ میلیون دلار اعلام شده است.

از کل تعهدات ایران نیز ۱.۳۸۷ میلیارد دلار به یورو بوده و سهم دلار از این تعهدات فقط ۹ میلیون دلار محاسبه شده است.

مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر «بازل» در سوییس است و گزارش‌های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌شود.

در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غیربانکی متعلق به ۴۴ کشور دنیا که عمدتاً اروپایی هستند عرضه می‌شود.