شکایت از آموزشگاه‌های سینمایی فاقد مجوز در صدر

 مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی در خصوص سیاست‌های جدید سازمان سینمایی کشور در آموزشگاه‌های آزاد سینمایی گفت: یکی از مهمترین آسیب‌های موجود فعالیت آموزشگاه‌های سینمایی بدون مجوز وزارت ارشاد در سطح تهران و استان‌ها است که با هماهنگی‌های صورت گرفته با نهاد‌های نظارتی و مرجع انتظامی، در صورت شناسایی هر یک از این […]

 مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی در خصوص سیاست‌های جدید سازمان سینمایی کشور در آموزشگاه‌های آزاد سینمایی گفت: یکی از مهمترین آسیب‌های موجود فعالیت آموزشگاه‌های سینمایی بدون مجوز وزارت ارشاد در سطح تهران و استان‌ها است که با هماهنگی‌های صورت گرفته با نهاد‌های نظارتی و مرجع انتظامی، در صورت شناسایی هر یک از این واحد‌ها اقدام سریع برای معرفی به اداره اماکن ناجا صورت گرفته و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

به گفته انصاری‌فر، در حال حاضر بیشترین شکایت‌های مربوط به آموزشگاه‌های فاقد مجوز است که با همکاری مردمی فرصت تخلف از آن‌ها گرفته خواهد شد. این در حالی است که خانواده‌ها و علاقمندان به آموزش‌های سینمایی نیز باید قبل از هر اقدامی از طریق سایت سازمان سینمایی نسبت به اخذ مجوز این آموزشگاه‌ها اطمینان حاصل کرده و در صورت عدم وجود مجوز، گزارش لازم را به نیروی انتظامی یا سازمان ارائه دهند.

او گفت: صدور کارت صلاحیت تدریس استادان و مربیان آموزشگاه و رتبه بندی آموزشگاه‌های آزاد سینمایی و استاندارد سازی سرفصل دروس دوره‌های سینمایی، در دستور کار است که بعد از تصویب اعلام و اجرا خواهد شد.