ضرغامی : کومله و دمکرات و منافق ، کیلو چند؟ / اجمالا ، مشغول بچه های دهه هشتادی خودمان شدیم

عزت الله ضرغامی ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشت : کومله و دمکرات و منافق کیلو چند؟ اجمالا مشغول بچه های دهه هشتادی خودمان شدیم. آنها را درک نمی کنیم و آنها هم ما را نمی فهمند. آنها را دریابیم و عقب ماندگی ها و غفلت ها را جبران کنیم. بیشتر بخوانید […]

عزت الله ضرغامی ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشت :

کومله و دمکرات و منافق کیلو چند؟ اجمالا مشغول بچه های دهه هشتادی خودمان شدیم. آنها را درک نمی کنیم و آنها هم ما را نمی فهمند. آنها را دریابیم و عقب ماندگی ها و غفلت ها را جبران کنیم.

ضرغامی : کومله و دمکرات و منافق ، کیلو چند؟ اجمالا ، مشغول بچه های دهه هشتادی خودمان شدیم

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰