فراخوان جشنواره فیلم فجر عید قربان منتشر می‌شود

مجتبی امینی دبیر جشنواره فجر با اعلام این خبر گفت : طی دو ماه گذشته جلسات کارشناسی متعددی را جهت آماده سازی فراخواناین دوره از جشنواره برگزار کردیم و با آسیب شناسی دوره های گذشته،  به نسخه نهایی رسیدیم که روز یک شنبه ۱۹ تیرماه همزمان باعید سعید قربان منتشر خواهد شد. به گفته امینی، […]

مجتبی امینی دبیر جشنواره فجر با اعلام این خبر گفت : طی دو ماه گذشته جلسات کارشناسی متعددی را جهت آماده سازی فراخواناین دوره از جشنواره برگزار کردیم و با آسیب شناسی دوره های گذشته،  به نسخه نهایی رسیدیم که روز یک شنبه ۱۹ تیرماه همزمان باعید سعید قربان منتشر خواهد شد.

به گفته امینی، با توجه به بین المللی شدن این دوره از جشنواره فراخوان در دو بخش ملی و بین الملل آماده شده است.