قبل از صرف هزینه مادی و معنوی پروانه نمایش بگیرید

اداره کل هنر‌های نمایشی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنر‌های نمایشی، مسئولیتی در قبال هر اقدامی که توسط عوامل نمایش منجر به تعهد مادی و معنوی شود (شامل تمرین یا صرف هزینه و مشابه آن به‌ویژه پیش از تعیین تکلیف ارزیابی متن و […]

اداره کل هنر‌های نمایشی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنر‌های نمایشی، مسئولیتی در قبال هر اقدامی که توسط عوامل نمایش منجر به تعهد مادی و معنوی شود (شامل تمرین یا صرف هزینه و مشابه آن به‌ویژه پیش از تعیین تکلیف ارزیابی متن و سایر مراحل قانونی صدور پروانه اجرای نمایش) ندارد.

متقاضیان با در نظر گرفتن زمان و مراحل قانونی این روند؛ نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه، اقدام کرده و به‌این‌ترتیب از پیامد‌های احتمالی ممانعت به عمل‌آورند.