ماجرای اجبار سازمان سینمایی در واگذاری ساترا به صدا و سیما

بر هیچکس پوشیده نیست که سینما امروز درگیر حواشی و مسائل بسیاری است که این اتفاقات نگرانی قشر عظیمی از سینماگران را به همراه داشته است و البته برخی سینماگران بر این عقیده‌اند که باید برای بهبود شرایط و اتفاقات بهتر به ریاست جدید سازمان که نزدیک به یک سال از ریاستش بر سازمان سینمایی […]

بر هیچکس پوشیده نیست که سینما امروز درگیر حواشی و مسائل بسیاری است که این اتفاقات نگرانی قشر عظیمی از سینماگران را به همراه داشته است و البته برخی سینماگران بر این عقیده‌اند که باید برای بهبود شرایط و اتفاقات بهتر به ریاست جدید سازمان که نزدیک به یک سال از ریاستش بر سازمان سینمایی می‌گذرد، مهلت داد. به هر حال لازم است در این مدت که سینمای ایران همواره در تلاطم اتفاقات مختلف بوده است، نگاهی تحلیلی به عملکرد مدیریت سینما داشته باشیم و نقاط ضعف و قدرت آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. به همین بهانه گفت و گو با ابراهیم اصغری (تهیه‌کننده سینما) را در ادامه می‌خوانید.

یکی از مطالبات جدی که از سوی سینماگران در روزهای ابتدایی حضور محمد خزاعی در سازمان سینمایی مطرح شد، بازگشت شبکه نمایش خانگی به سازمان سینمایی بود اما به نظر می‌رسد که دولت بی‌توجه به این مطالبه با ساترا به توافق رسیده است. عملکرد سازمان سینمایی در این مورد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سازمان سینمایی در واگذاری شبکه نمایش خانگی به صداوسیما دچار یک اجبار شد و تا جایی که می‌دانم با وجود پذیرش این اتفاق، خواستِ مدیران سینمایی و وزارت ارشاد بازگشت شبکه نمایش خانگی به این وزارتخانه بوده است. از نظر من؛ همچنان منطقی است که شبکه نمایش خانگی زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد چراکه ساترا زیرمجموعه صداوسیما است و این سازمان به عنوان یک نهاد تولیدکننده آثار نمایشی نمی‌تواند نسبت به شبکه نمایش خانگی برخوردی بی‌طرفانه داشته باشد. اگر پلتفرم‌ها قدرت بگیرند، رقیبی جدی برای صداوسیما می‌شوند و علاوه بر میزان مخاطبان این رسانه، در حوزه اقتصاد نیز صداوسیما را تهدید می‌کنند و به نظر می‌رسد بحث اصلی در کنترل شبکه نمایش خانگی همین موضوع کنترل موفقیت شبکه نمایش خانگی است.

در این‌صورت اگر پلتفرم‌ها زیرمجموعه وزارت ارشاد باشند، قطعاً این تعارض منافع وجود ندارد و وزارت ارشاد کاملاً بی‌طرف به این موضوع رسیدگی می‌کند. به نظر می‌رسد مبحث اصلی در این مورد بحث اقتصادی است که صداوسیما با قدرت گرفتن پلتفرم‌ها خود را در خطر دیده است اما از منظر فرهنگی نیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر سازمان سینمایی متولی شبکه نمایش خانگی باشد، در صورت اشکالات محتوایی، انتقادات متوجه دولت خواهد شد اما با نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی اگر اشکال و انتقاد محتوایی وجود داشته باشد، متوجه حاکمیت و رهبری خواهد بود درحالیکه قطعاً حاکمیت و رهبری هیچ نقشی در این اشکال ندارند اما به واسطه جایگاه این نهاد که رئیس‌اش توسط رهبر انتخاب می‌شود، انتقادات متوجه رهبری می‌شود و اصلاً نباید اجازه دهیم که این اتفاق رخ دهد. از طرفی نظارت بر کیفیت آثار در سازمان سینمایی شکل و شمایل حرفه‌ای‌ و تخصصی‌تر خواهد داشت. شبکه نمایش خانگی خارج از صداوسیما قطعاً قدرت بیشتری برای تولید محتواهای متنوع و جذاب خواهد د اشت.

۵۷۲۴۵