مهار نقدینگی،در ۶ماهه دوم سال منجر به ثبات قیمت‌ها می‌شود

مهرداد گودرزوند چگینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ماجرانیوز درباره صفرشدن نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ گفت: پیش از این در دولت دوازدهم استقراض از بانک مرکزی سبب رشد نقدیندگی شده بود تا جایی که ارزش پول ملی به شدت کاهش و نرخ تورم به شدت افزایش یافت. نایب رییس کمیسیون برنامه […]

مهرداد گودرزوند چگینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ماجرانیوز درباره صفرشدن نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ گفت: پیش از این در دولت دوازدهم استقراض از بانک مرکزی سبب رشد نقدیندگی شده بود تا جایی که ارزش پول ملی به شدت کاهش و نرخ تورم به شدت افزایش یافت.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در سال جاری چندین شوک از جمله حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی موادغذایی و افزایش دستمزدها را در اقتصاد کشور تجربه کردیم.علی رغم همه این مشکلات دولت استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد و جلوی خلق پول را گرفت تا برای نخستین بار پس از ۹ سال، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود.

نماینده مردم رودبار تاکید کرد: دولت برای کنترل تورم برنامه ریزی دقیق دارد و اجرای این برنامه ها را آغاز کرده و به سمت کنترل تورم حرکت می‌کند که این روند به کاهش رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد و در ادامه در ۶ ماه دوم بهبود سطح زندگی مردم به ویژه دهک‌های آسیب پذیر کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی فقط از طریق سیاست‌های پولی امکانپذیر نیست، بر اهمیت ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: برای این هدف دولت باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و نظارت بر قیمت‌ها را بیشتر کند تا از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه مدت جلوگیری کند. البته این روند در دستور کار و برنامه ریزی دولت است و به زودی اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد.

گودرزوند چگینی با بیان اینکه چاپ بدون پشتوانه پول تاثیر مستقیمی بر بی ثباتی بازار دارد، تصریح کرد: چنین روندی در بودجه ریزی هم موثر است و چالش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند. 

این نماینده مجلس ادامه داد: دولت سیزدهم با شناسایی منابع جدید مانند شناسایی منابع مالیاتی جدید، افزایش فروش نفت و دیگر منابع صادراتی در تلاش برای توقف کردن نرخ رشد تورم و نقدینگی است.

به گزارش ماجرانیوز، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود.