موافقت شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی با دو فیلم‌نامه

۱۸:۳۳ – ۳۱ تير ۱۴۰۱ ۱۸:۳۳ – ۳۱ تير ۱۴۰۱ فیلم‌نامه‌های: نهر خیّن به تهیه‌کنندگی حسین (منصور) پارسایی و کارگردانی و نویسندگی جواد افشار و سیروان به تهیه‌کنندگی ابوذر پورمحمدی و کارگردانی و نویسندگی مهدی صاحبی موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

فیلم‌نامه‌های: نهر خیّن به تهیه‌کنندگی حسین (منصور) پارسایی و کارگردانی و نویسندگی جواد افشار و سیروان به تهیه‌کنندگی ابوذر پورمحمدی و کارگردانی و نویسندگی مهدی صاحبی موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.