نمایش «پروین» در صدر فروش قرار گرفت

آمار فروش هفتگی تئاتر‌های تالار هنر و تئاتر شهر؛ اداره کل هنر‌های نمایشی اعلام کرد: نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی که از ۸ خرداد ماه میزبان علاقه‌مندان در تالار اصلی تئاتر شهر بوده با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، تاکنون در مجموع ۲۷ اجرا (بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم […]

آمار فروش هفتگی تئاتر‌های تالار هنر و تئاتر شهر؛

اداره کل هنر‌های نمایشی اعلام کرد: نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی که از ۸ خرداد ماه میزبان علاقه‌مندان در تالار اصلی تئاتر شهر بوده با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، تاکنون در مجموع ۲۷ اجرا (بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و میزبانی از ۴ هزار و ۳۳۴ تماشاگر، به فروشی معادل ۲۸۹ میلیون ۵۳۰ هزار تومان دست پیدا کرده است. 

نمایش «اسب‌های انباری» به کارگردانی رضا کرمی زاده که از روز اول خرداد ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته بود، سرانجام با مجموع ۳۱ اجرا، ۲ هزار و ۸۹۲ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۱۲۶ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «بی چرا زندگان» به کارگردانی الهام شعبانی که از روز دوم خرداد ماه در تالار قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ تماشاگر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه است، تاکنون با مجموع ۳۰ اجرا و ۲ هزار و ۳۰۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۹۸ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی هم که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع ۲۰ اجرا و ۵۴۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد. اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از «کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تاکنون با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار، قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان و مجموع ۴۲۵ تماشاگر به فروشی معادل ۱۵ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسیده است.

نمایش «غول نخود فرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم که از روز ۹ تیر ماه با قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع ۲ اجرا و ۳۳۳ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۵۱۰ تومان دست یافته است.

نمایش «پنگوئن ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع یک اجرا و ۱۵۷ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۸۰ تومان دست پیدا کرده است. نمایش به کارگردانی علی فتحعلی که از تاریخ یکشنبه ۵ تیر ماه اجرای خود را با قیمت ۵۰هزار تومان در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۵ اجرا و ۶۳۰ تماشاگر به فروشی معادل ۱۷میلیون و ۹۶۸ هزارو ۶۵۰تومان دست پیدا کرد.