واکسن کرونای تاریخ مصرف‌گذشته در هیچ مرکزی تزریق نمی‌شود

رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر تزریق واکسن‌های تاریخ مصرف‌گذشته آسترازنکا در برخی مراکز واکسیناسیون، گفت: هیچ مرکز واکسیناسیونی واکسن کرونای تاریخ مصرف گذشته تزریق نمی‌کند و سامانه الکترونیکی واکسیناسیون هم اصلا اجازه ثبت واکسن تاریخ‌مصرف ‌گذشته را نمی‌دهد. دکتر محسن زهرایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره […]

رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر تزریق واکسن‌های تاریخ مصرف‌گذشته آسترازنکا در برخی مراکز واکسیناسیون، گفت: هیچ مرکز واکسیناسیونی واکسن کرونای تاریخ مصرف گذشته تزریق نمی‌کند و سامانه الکترونیکی واکسیناسیون هم اصلا اجازه ثبت واکسن تاریخ‌مصرف ‌گذشته را نمی‌دهد.

دکتر محسن زهرایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر تزریق واکسن‌های تاریخ مصرف‌گذشته آسترازنکا در برخی مراکز واکسیناسیون، گفت: هیچ مرکز واکسیناسیونی واکسن کرونای تاریخ مصرف گذشته تزریق نمی‌کند. باید توجه کرد که مراکز اصلا نمی‌توانند واکسن تاریخ‌مصرف‌گذشته را در سامانه ثبت کند.

وی با بیان اینکه سامانه الکترونیکی واکسیناسیون اصلا اجازه ثبت واکسن تاریخ‌مصرف ‌گذشته را نمی‌دهد، افزود: اینکه در کشورهای دیگر چه اقدامی انجام می‌شود، اطلاعی ندارم، اما در ایران اصلا امکان ثبت واکسن تاریخ مصرف گذشته وجود ندارد.

اتمام تاریخ انقضای آخرین محموله آسترازنکا تا ۳ روز دیگر

زهرایی با بیان اینکه واکسن آسترازنکا نیز مدتی است که محدود تزریق می‌شود و بیشتر افرادی که قرار است سفر خارجی داشته باشند این واکسن را تزریق کرده‌اند، گفت: واکسن آسترازنکا عملا در حال جمع شدن از مراکز است، به زودی تاریخ انقضای آخرین محموله این واکسن هم می‌رسد. به طوری که سه روز دیگر تاریخ مصرف آخرین محموله آسترازنکا هم تمام می‌شود.

وی گفت: اگر مردم در جایی با تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته مواجه شدند، حتما درباره آن از مرکز سوال کنند، روی واکسن‌ها را بخوانند و از افراد تزریق‌کننده درباره آن سوال کنند. بنابراین از نظر وزارت بهداشت واکسن تاریخ‌مصرف گذشته نباید تزریق شود و تزریق هم نمی‌شود. در عین حال اصلا امکان ثبت واکسن تاریخ مصرف‌کننده هم در سامانه وجود ندارد.

وی درباره نوع واکسن دز یادآور واکسن کرونا برای افرادی که دزهای قبلی را واکسن آسترازنکا تزریق کرده‌اند، گفت: افرادی که در نوبت‌های قبلی واکسیناسیون علیه کرونا، واکسن آسترازنکا تزریق کرده‌اند، در حال حاضر برای تزریق دز یادآور مانند سایر افراد می‌توانند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کرده و همه انواع واکسن‌ها برایشان قابل تزریق است.

انتهای پیام