چرخه اکران با کمک بسته حمایتی رونق می‌گیرد

محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی گفت: بسته حمایتی با هدف کمک به رونق مجدد سینما‌ها برای فیلم‌های سینمایی، سالن‌های سینما، شرکت‌های پخش و مراکر پشتیبانی فنی و سمعی بصری برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود که در قالب کمک هزینه و تسهیلات جبرانی به […]

محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی گفت: بسته حمایتی با هدف کمک به رونق مجدد سینما‌ها برای فیلم‌های سینمایی، سالن‌های سینما، شرکت‌های پخش و مراکر پشتیبانی فنی و سمعی بصری برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود که در قالب کمک هزینه و تسهیلات جبرانی به بخش‌های مختلف «فرایند پخش و اکران فیلم» از جمله ۲۳۴ سالن سینمای فعال  بخش خصوصی در تهران و شهرستان‌ها تعلق گرفت.

به گفته خزاعی، از این رقم، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای سالن‌های سینما، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای فیلم‌های سینمایی، هفتصد میلیون تومان برای مراکز پشتیبانی فنی و ۳۰۰ میلیون تومان برای موسسات فعال در حوزه پخش فیلم اختصاص یافته که هفته واریز خواهد شد.