چهارمین کتاب «ماندگاران صحنه» به نام «داود رشیدی» رقم خورد

«داود رشیدی» عنوان چهارمین کتاب از مجموعه «ماندگاران صحنه» به کوشش منصور خلج از تازه‌ترین تولیدات دفتر پژوهش و آموزش و انتشارات نمایش اداره کل هنر‌های نمایشی است. کتاب «داوود رشیدی» معطوف به زندگی فرهنگی- هنری داوود رشیدی هنرمند فقید عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون با تاکید بر وجوه شخصیت تئاتری و زندگی هنری اوست. […]

«داود رشیدی» عنوان چهارمین کتاب از مجموعه «ماندگاران صحنه» به کوشش منصور خلج از تازه‌ترین تولیدات دفتر پژوهش و آموزش و انتشارات نمایش اداره کل هنر‌های نمایشی است.

کتاب «داوود رشیدی» معطوف به زندگی فرهنگی- هنری داوود رشیدی هنرمند فقید عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون با تاکید بر وجوه شخصیت تئاتری و زندگی هنری اوست.

بخش‌های مختلف کتاب «داوود رشیدی» شامل گفتگو با او و یادداشت‌هایی به قلم علی نصیریان، داریوش شایگان، احمدرضا احمدی، کیومرث پوراحمد، احترام برومند، مرضیه برومند، رضا بابک و قطب‌الدین صادقی درباره این هنرمند است.

نقد نمایش «در انتظار گودو»، سال‌شمار و تصاویر از دیگر بخش‌های این کتاب به شمار می‌رود.