کسی که گنبد آهنینش از شیشه است سرانجام سنگ‌پرانی را خواهد دید

به گزارش حوزه سیاست خارجی ماجرانیوز، محمد صادق فضلی مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقا وزارت امور خارجه، در صفحه توییتر خود نوشت :«شکست یا پیروزی نه در رسانه ها بلکه در میدان رقم می‌خورد!به نظر شما سال گذشته چند عملیات در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است که بایدن در قفس سخنرانی می کند؟» […]

به گزارش حوزه سیاست خارجی ماجرانیوز، محمد صادق فضلی مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقا وزارت امور خارجه، در صفحه توییتر خود نوشت :«شکست یا پیروزی نه در رسانه ها بلکه در میدان رقم می‌خورد!به نظر شما سال گذشته چند عملیات در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است که بایدن در قفس سخنرانی می کند؟»

وی در ادامه نوشت: «کسی که گنبد آهنینش از شیشه است سرانجام سنگ پرانی را خواهد دید. اشغالگر در خانه سست عنکبوتی‌اش آرامشی به خود نخواهد دید.»