لزوم اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای برای داوطلبان سمت مدیریت بانکی

به گزارش ماجرانیوز از بانک مرکزی، بر اساس این ابلاغیه از اول مهر ماه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به درخواست‌های بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه‌های حرفه‌ای خواهد بود که آزمون آن‌ها برگزار شده است.  پس از برگزاری تمامی آزمون‌های مربوط به گواهینامه‌های […]

به گزارش ماجرانیوز از بانک مرکزی، بر اساس این ابلاغیه از اول مهر ماه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به درخواست‌های بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه‌های حرفه‌ای خواهد بود که آزمون آن‌ها برگزار شده است. 

پس از برگزاری تمامی آزمون‌های مربوط به گواهینامه‌های چهارگانه «اصول بانکداری ۱»، «اصول بانکداری ۲»، ««مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری» و «مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری  امکان بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی بدون ارایه گواهینامه مذکور وجود نخواهد داشت.

تمامی مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از ابتدای سال ۱۴۰۰، پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای از بانک مرکزی، به عنوان مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شده‌اند و مشمول تبصره (۴) ذیل ماده (۵) «دستورالعمل نحوه‌ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» – موضوع برخورداری از دو دوره سابقه عضویت در هیأت مدیره مؤسسات اعتباری قبل از مسئولیت اخیرشان- نیستند، تا پایان سال جاری نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه‌های یادشده اقدام کنند. 

پیرو بخشنامه‌ی فروردین ماه امسال با موضوع لزوم اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای توسط داوطلبان تصدی سمت مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطابق با الزام مقرر در بند (۵-۵) «دستورالعمل نحوه‌ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» اردیبهشت ۱۳۹۹، یکی از شرایط تخصصی مورد نیاز برای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی ذکر شده، برخورداری از چهار گواهینامه «اصول بانکداری ۱»، «اصول بانکداری ۲»، ««مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری» و «مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری»  است.

همچنین آزمون «گواهینامه اصول بانکداری ۱» در تاریخ ۲۶ مرداد ماه برگزار خواهد شد. همچنین در نظر است آزمون مربوط به «گواهینامه اصول بانکداری ۲» و «گواهینامه مدیریت فن‌آوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» هم طی ماه‌های آتی برگزار شود.