مقام اول همچنان در دست «شکوفه‌های گیلاس»

نمایش «شکوفه‌های گیلاس» به کارگردانی سیدمحمد مساوات که از ۳۰ تیر ماه اجرای خود را در تالار اصلی تئاتر شهر با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان آغاز کرده است تا به امروز با مجموعه ۷ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم‌بها، تخف‌ف دار و مهمان) و میزبانی از ۳ […]

نمایش «شکوفه‌های گیلاس» به کارگردانی سیدمحمد مساوات که از ۳۰ تیر ماه اجرای خود را در تالار اصلی تئاتر شهر با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۲۰ هزار تومان آغاز کرده است تا به امروز با مجموعه ۷ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم‌بها، تخف‌ف دار و مهمان) و میزبانی از ۳ هزار و ۱۷۵ تماشاگر به فروشی معادل ۳۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «تب» به کارگردانی رویا کاکاخانی نیز که از روز ۲۴ تیرماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر آغاز کرده است، تاکنون (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف‌دار و مهمان) ۱۳ نوبت اجرا و میزبانی از ۶۸۸ تماشاگر به فروشی معادل ۳۸ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان دست پیدا کرده است.


نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی هم که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع ۲۰ اجرا و ۵۴۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد.

اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از «کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تا روز جمعه هفتم مرداد ماه همزمان با اجرای پایانی این اثر نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار، قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان، ۲۷ اجرا و یک هزار و ۳۶۸ تماشاگر به فروشی معادل ۵۲ میلیون و ۶۹۵ تومان دست پیدا کرد.

نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی که از روز جمعه هفتم مرداد ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفت، با یک اجرا، ۶۶ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۳ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان رسیده است.


نمایش «مجلس شبیه خوانی نسوان» به کارگردانی نسیم مقدم و ارغوان راستی که از روز ۲۲ تیرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته بود روز جمعه هفتم مرداد ماه با (احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)، ۳۱۵ تماشاگر و ۱۵ اجرا به فروشی معادل ۱۴ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی هم که از روز اول تیرماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۳۰ نوبت اجرا و ۴ هزار و ۴۱۹ تماشاگر به فروشی معادل ۱۳۶ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «غول نخود فرنگی» به کارگردانی حسین فدایی حسین هم که از روز ۹ تیر ماه با قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع ۲۲ اجرا و ۲ هزار و ۷۸۹ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۶۴ میلیون ۷۲۱ هزار تو مان دست یافته است.


نمایش «پنگوئن‌ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۲ اجرا و ۲ هزار و ۷۲۳ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۶۰ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان دست پیدا کرده است.


نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی نیز که اجرای خود را از یک تیرماه تا ۶ مردادماه با قیمت بلیت ۴۰ و ۵۰ هزارتومان در تالار سنگلج روی صحنه داشت، با ۳۰ نوبت اجرا و میزبانی ۴ هزار و ۴۱۹ نفر تماشاگر (با احتساب ارائه تمام بها، نیم بها، تخفیف‌دار و مهمان) به فروشی معادل ۱۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.