نظارت شرعی در بانک‌ها به معنای دخالت در امور بانکی نیست

به گزارش ماجرانیوز، «غلامرضا مصباحی مقدم» در  سی و دومین همایش بانکداری اسلامی افزود:  اگر ۱۰۰ درصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است.  وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال […]

به گزارش ماجرانیوز، «غلامرضا مصباحی مقدم» در  سی و دومین همایش بانکداری اسلامی افزود:  اگر ۱۰۰ درصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است. 

وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات اعلام کرد و گفت: آیین نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در بانک‌ها اجرا نشد البته ممکن است که برخی این موضوع را اجرا کرده باشند.

مصباحی مقدم بیان کرد: قراردادهای بانکی باید ساده سازی شوند و به صورت نرم‌افزاری و سیستمی در اختیار بانک‌ها قرار گیرند و با این اقدام نظارت در زمینه بانکداری اسلامی تقویت می‌شود. 

رییس شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک‌های اسلامی نظارت بر چگونگی عملیات بانک‌ها را قبول کردند و نباید تصور شود نظارت شرعی خللی ایجاد می‌کند زیرا بسیاری از مشکلات نظام بانکی به دلیل عمل نکردن به دستورالعمل‌هاست. 

وی تاکید کرد که نظارت شرعی در بانک‌ها به معنی دخالت در امور بانکی نیست.