صادرات ۱۰۰ میلیون یورویی آلمان به ایران در ژانویه ۲۰۲۴

با بررسی آمار صادرات آلمان به ایران، به نظر می‌رسد پس از نوسانات دو سال گذشته، شرایط پایداری در روند صادرات آلمان به ایران در چند ماه اخیر برقرار است.

به گزارش ماجرانیوز به نقل از نوبیتکس، از اکتبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، حجم صادرات آلمان به ایران پیرامون ۱۰۰ میلیون یورو بوده و تغییر چشم‌گیری ناشی از اتفاقات ناگهانی نداشته است. همچنین این عدد به میانگین صادرات آلمان در ۱۲ ماهه گذشته (۹۹٫۳ میلیون یورو) نزدیک است و نشان می‌دهد شرایط پایداری در روند صادرات آلمان به ایران حکم‌فرماست. میانگین صادرات ایران هم در ۱۲ ماه گذشته ۱۸٫۷۵ میلیون یورو بوده است.

در اولین ماه سال ۲۰۲۴، حجم تجارت میان ایران و آلمان به ۱۲۱ میلیون یورو رسید که در مقایسه با مشابه سال گذشته شش درصد کاهش داشته است(۱۲۸٫۶ میلیون یورو). صادرات آلمان به ایران در ژانویه ۲۰۲۴ در مقایسه با ژانویه پارسال یک درصد کاهش داشته است؛ از ۱۰۰٫۷ میلیون یورو به ۹۹٫۹ میلیون یورو. در طرف دیگر ایران ۲۱٫۲ میلیون یورو صادرات به آلمان داشته که به نسبت ژانویه ۲۰۲۳، ۲۴ درصد کاهش داشته است.

در شروع ۲۰۲۴، خودرو و ماشین‌آلات صنعتی همچنان بزرگترین گروه کالایی صادراتی از آلمان به ایران است و مواد غذایی و دام بزرگترین کالای صادراتی از مقصد ایران به آلما