در همایش فناوری‌های مهندسی ایمنی حریق با رویکردایمنی حریق در نماهای ساختمانی :

بر آموزش و نظارت در حوزه ایمنی حریق در نما تاکید شد  

در نخستین همایش فناوری‌های مهندسی ایمنی حریق با رویکردایمنی حریق در نماهای ساختمانی ، پنل علمی با حضور دکتر محمدرضا حافظی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، پروفسور محمود گلابچی چهره ماندگار در معماری، دکتر عبدولی معاونت پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی تهران، اسماعیلسلیمی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، امیدرضا ریاحی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، سعید مادرشاهی، مشاور تخصصی نما و مهدی بستانچی عضو هیات رئیسه انجمن ایمنی و مهندسی حریق شکل گرفت.

به گزارش ماجرانیوز، در ادامه نخستین همایش فناوری‌های مهندسی ایمنی حریق با رویکردایمنی حریق در نماهای ساختمانی، امیدرضا ریاحی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران به عنوان مجری پنل گفت: اساس پیشگیری‌ها در حوزه حریق بر می‌گردد به مبحث معماری و پیرو آن سازه که در پروسه طراحی و معماری آن شکل می‌گیرد. ما با مالکان، سرمایه گذاران، سازنده ها در جنگ هستیم تا آگاهشان کنیم توجه به مقررات ملی ساختمان، آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی و الزامات آتش نشانی برای سلامتی و ایمنی آن هاست.

در ادامه پروفسور محمود گلابچی چهره ماندگار در معماری و مهندسی راه و ساختمان که دارای کرسی یونسکو در معماری است گفت: اصولا نمای ساختمان برای ما در معماری و شهرسازی اهمیت بسیاری دارد، چون معماری شهرسازی لباس کاری یک تمدن و سرزمین است، از این رو نما هم به لحاظ زیبایی و نیز به لحاظ کیفیت و امنیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در جهان، کشورها را بر اساس کیفیت و معماری بنا قضاوت می کنیم. توجه به ایمنی بنا موضوع بسیار مهمی است. مباحث خوبی در جلسه بیان شده. در بحث ایمنی نما توجه به ۳ عامل ضروری است. نهادها از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی باید ضوابط و چارچوب طراحی، اجرا و نگهداری نما در طول چرخه حیات ساختمان را سیاست گذاری و تعیین کنند.
پروفسور گلابچی افزود: نکته دوم مواد و مصالح نما است که ممکن است از کیفیت مناسب برخورد نباشد. لازم است وندور لیست هایی تهیه شود و مصالح ایمن و استاندارد نما مشخص شوند. در طول فرایند ساخت مصالح نما نیز نظارت صورت بگیرد.

نکته سوم نظارت و کنترل بر ایمنی نماست که خوشبختانه نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی مسئولیت و وظیفه دارند و آن را اعمال می کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نمای ساختمان نه تنها در زمان ساخت بلکه باید در زمان بهره‌برداری نیز به صورت کامل تحت نظارت باشد، تا حوادثی نظیر حوادث اخیر رخ ندهد. ساخت و معماری‌ ساختمان‌ها در شهر ما به صورت‌های پراکنده و مختلف است و همین منجر به ناهمگونی و نامنظمی شده است. لذا بهتر است چند نوع تیپ‌سازی شود و مطابق آن پیش‌رفت.

دکتر محمدرضا حافظی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی گفت: بر اساس منشوری که انجمن معماران دارند، در هرم ارزش ها، قاعده هرم معماری ایمنی است. معماری خوب موفق بخشی از مهمی از آن به ایمنی به ویژه در نما بر می گردد. نوشتن ضوابط و آیین نامه و مقررات چندان راه گشا نیست. ما باید در نظام دانشگاهی معماری به ایمنی و ایمن سازی دربرابر حریق اهمیت بدهیم. نمای ساختمان جزییات اجرایی دارد که معماران باید به آن بپردازند. تاکید بر آموزش و تحقیق و توسعه در حوزه ایمنی و حریق در دانشکده های معماری راه گشاست.
رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: مواجهه با ساختمان ها در سراسر کشور پیچیده تر از نظارت و آیین نامه است. چرا که شرایط نظارت مثلا در شمال شهر تهران با یک روستا متفاوت است. ما اساسا با پیچیدگی عملکردی و کارکردی در این موضوع روبرو هستیم. باید مقررات به تواند برای کارکردهای جدید، روش های تحلیلی را وارد عملیات اجرایی بکند، یعنی دستگاه مهندسی بتواند در فرایندهایش ایمنی برایش مساله باشد و با نگاه تحلیل موضوع را جلو ببرد. همین موضوع تخلیه دود یا نماهای دو پوسته با مقررات عادی حل نمی شود و باید با کمک سازمان های مسئول و نهادهای علمی، آموزش حریق و ایمن سازی ساختمان در دانشگاه ها آموزش داده شود.