پایش ایمنی در صدور پایان کار قرار گرفته است / ایمنی ساختمان به ویژه نما در میان تعارض منافع نادیده گرفته می شود

مجتبی شکری، معاون اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران در همایش فناوری‌های مهندسی ایمنی حریق گفت: پارامترهایی که در طراحی نما وجود دارد به طور کلی بخشی از طراحی ساختمان است که در این میان گاهی تعارض میان منافع،زیبایی، ایمنی، سهولت اجرا، مقاومت و ماندگاری به وجود می‌آید. آرامش، آسایش و بوم‌آوردی از موضوعات بسیار مهمی است که اکنون با آن مواجه هستیم.

به گزارش ماجرانیوز، مجتبی شکری، معاون اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازیشهرداری تهران گفت: پارامترهایی که در طراحی نما وجود دارد به طور کلی بخشی از طراحی ساختمان است که در این میان گاهی تعارض میان منافع،زیبایی، ایمنی، سهولت اجرا، مقاومت و ماندگاری به وجود می‌آید. آرامش، آسایش و بوم‌آوردی از موضوعات بسیار مهمی است که اکنون با آن مواجه هستیم.

شکری تاکید کرد: ما در اداره کل معماری و ساختمان، یعنی جایی که نمای ساختمان‌ها مورد تصویب قرار می‌گیرد، موضوع نما را چه به لحاظ زیبایی‌شناسی و تناسبات و… مورد بررسی قرار می‌دهیم. یکی از موضوعات دیگری که در فصل کنونی به آن توجه می‌شود، نوع متریال در دماهای مختلفاست.

معاون اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر نقش نظارتی سازمان آتش نشانی گفت: سازمان آتش‌نشانی می‌تواند از ابتدای ساخت و تولید یک سازه، به آن ورود کند و تمامی نکات را مورد ارزیابی قرار دهد.
شکری با اشاره به نقش مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مشکن و شهرسازی گفت: بحث مطالبه‌گری و آگاه‌سازی مردم مهم است، چراکه توجه به ایمن‌سازی حریق ساختمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مواردی که در شناسنامه ساختمان حتما باید ثبت شود ایمنی ساختمان است. در برنامه اداره کل معماری سازمان شهرداری پایش ایمنی را در صدور پایان کار قرار داده‌ایم.