امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اتاق ایران و آلمان با اتحادیه چاپ و بسته‌بندی تهران

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اتاق بازرگانی ایران و آلمان و اتحادیه چاپ و بسته‌بندی تهران در جهت ایجاد ارتباط و تعامل در توسعه همکاری‌های مشترک با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های طرفین امضا شد.

به گزارش ماجرانیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران و آلمان، در جلسه‌ای  با حضور شاهین اصغری، رئیس، ابوالفضل روغنی، نایب‌رئیس و فراز جبلی، مدیرعامل اتاق ایران و آلمان و  احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپ‌خانه‌داران تهران ؛ درباره افزایش همکاری‌های مشترک، استفاده از امکانات و تجهیزات طرفین، حضور موفق در نمایشگاه‌های آلمان و برگزاری رویدادهای مشترک صحبت شد.

در راستای تحقق این اهداف، شاهین اصغری، رئیس هیات رئیسه اتاق ضمن ابراز خوشنودی از این تعامل پویا، بر گسترش همکاری تاکید کرد و گفت: « کیفیت هیات‌های تجاری اتاق متفاوت از دیگر تورهاست، چرا که برنامه‌های بازدید در این هیات‌ها کامل و دقیق بوده و امکان بازدید داخلی از کارخانجات را نیز به شرکت‌کنندگان می‌دهد».

او  همچنین خدمات بخش حقوقی و بازرگانی اتاق را در زمینه تجارت خارجی و گمرک برجسته کرد.

در ادامه فراز جبلی، مدیرعامل اتاق این همکاری را شروعی برای رشد عضویت و همکاری هدفمند اتاق با تشکل‌ها دانست. او در خصوص هیات‌های تجاری بر اهمیت زمان تاکید کرد و گفت: «در جهت دستیابی به نتیجه رضایتمند و حضور حداکثری در این هیات‌ها لازم است که برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات پیش از اجرا سریع‌تر انجام شود».