نشست شورای عالی بورس و اوراق بهادار برگزار شد

دویست و شصت و چهارمین جلسه شورایعالی بورس و اوراق بهادار امروز به ریاست دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این شورا در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه تشکیل و مواردی از دستور جلسه امروز مطرح و به تصویب رسید.

به گزارش ماجرانیوز، دویست و شصت و چهارمین جلسه شورایعالی بورس و اوراق بهادار امروز و به ریاست دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد و در ابتدای این نشست مجید عشقی رییس شورای عالی بورس گزارشی تحلیل از وضعیت بازار سرمایه کشور به اعضای حاضر در جلسه ارائه کرد و در ادامه نیز گزارشی از عملکرد حسابرسان معتمد سازمان بورس و تهیه سند تحول حسابرسی در بازار سرمایه ارائه گردید.

بررسی درخواست بانک مرکزی در خصوص معافیت از ثبت اوراق مرابحه ارزی و همچنین بررسی برخی چالش های برگزاری مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از دیگر موضوعاتی بود که در دستور کار امروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار داشت که در خصوص آنها تصمیم گیری شد.

همچنین تکمیل اعضای کار گروه سهام عدالت، بررسی گزارش شرکت سپرده گذاری مرکزی در مورد پرداخت های صورت گرفته به شرکتهای تعاونی سهام عدالت و بررسی درخواست بانک صنعت و معدن در خصوص تاسیس شرکت تامین سرمایه از دیگر مواردی بود که در نشست امروز مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد.

در بخش دیگری از جلسه امروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار درخواست بانک سپه در خصوص انتقال خارج از ساعت سهام بیمه حکمت صبا به گروه حکمت ایرانیان، وصول برخی اظهارنامه های قضایی مرتبط با شورای عالی بورس و آخرین وضعیت سامانه های معاملات و پس از معاملات بومی مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد.