نظارت آتش نشانی بر نمای ساختمان الزامی است/ آمار ساختمان های نا ایمن در کشور بسیار زیاد است

نخستین همایش فناوری‌های مهندسی ایمنی حریق با رویکرد ایمنی حریقدر نماهای ساختمانی با واکاوی آتش سوزی بیمارستان گاندی با مشارکت سازمان آتش نشانی، سازمان مدیریت بحران و معاونت شهرسازی شهرداریتهران، سازمان نظام مهندسی، دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه مردمیصنعتگران ایران و انجمن تهویه مطبوع ایران توسط گروه صنعتی بستانچی، در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

به گزارش ماجرانیوز، مهدی بستانچی، عضو هیات رئیسه انجمن ایمنی و مهندسی حریق، رییس دبیرخانه صنعتگران ایران و مدیرعامل گروه صنعتی بستانچی به عنوان میزبان مراسم گفت: هدف از برپایی این رویداد بحث ایمنی در ساختمان‌ها با محوریت نما بوده است. در تهران ۳۳ هزار ساختمان ناایمن وجود دارد کهاز این تعداد ۱۲۹ عدد، تا دی‌ماه ۱۴۰۲ در وضعیت بحرانی قرار داشته است که ظاهرا این رقم به ۷۵ عدد کاهش پیدا کرده است. البته این آمار، بسیار زیاد است در شاخص کل کشور نیز وزیر کشور عدد ۱۳۴ هزار ساختمان ناایمن را بیان کرده است.
عضو هیات رئیسه انجمن ایمنی و مهندسی با اشاره به مشکلات اجرایی و قانونی بررسی سیستم‌های غیر فعال ایمنی گفت: نظارت سازمان آتش نشانی بر نمای ساختمان ضروری است و همه ی کسانی که به زندگی سالم و همراه با آرامش در شهر اهمیت می دهند باید از این نظارت استقبال کنند چرا که به ایمنی بیشتر می انجامد. اگر نظارت و اخطارهای سازمان آتش نشانی به بیمارستان گاندی مورد توجه مالکین قرار می گرفت و از کامپوزیت با استانداردهای لازم و فایر استاپ در نما استفاده شده بود، آن حریق گسترش نمی یافت.
بستاچی افزود: در حال حاضر معاونت پیشگیری و حفاظت از حریق سازمانآتش نشانی، در حوزه سیستم‌های فعال، نظارت کامل را به عمل می‌آورد اما در زمینه سیستم‌های اعلام اطفا غیرفعال(Passive) ، بیش‌تر بر کلیات نقشه‌های معماری تمرکز دارد. هدف همایش امروز ما هم آگاهی‌بخشی در ایمنی حریق ساختمان‌ها به خصوص خطرات نمای غیر ایمن بوده است.

وی با بیان اهمیت و نقش تاسیسات استاندارد در حوزه‌های ایمنی افزود: حوزه ایمنی نیاز جدی به فرهنگ‌سازی دارد تا نیاز به ایمنی از سوی مصرف‌کننده که همان مالکین ساختمان ها هستند احساس و الزام شود‌.
مهدی بستانچی عضو هیات رئیسه انجمن ایمنی و مهندسی حریق در پایان با تشکر از رویکردهای نظارتی سازمان آتش نشانی در نظارت بر فرایندهای ساختمان سازی،  تاکید کرد: بارها دیده ایم که سازندگان یک محصولی را به آزمایشگاه می دهند و در عمل چیز دیگری را نصب می کنند. سازمان آتش نشانی تهران هم باید آزمایشگاهی برای تست استاندارد تجهیزات مصرفی در ساختمان داشته باشد تا جلوی این تخلفات حادثه ساز گرفته شود.