عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی:

یادگیری و مهارت یابی فراتر از آموزش است

مقوله آموزش باید فراتر از یادگیری های معمول به عنوان یک الگوی شاخص ساز سازمانی مطرح شود.

به گزارش ماجرانیوز، مجتبی حیدری که در نشست آموزشی کارکنان نهاد ناظر صنعت بیمه سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: حضور هر نیروی انسانی در سازمان سرمایه انسانی به حساب می آید و دانش افزایی و مهارت کافی در کنار انگیزه بالا از خصوصیات سرمایه های انسانی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی از مقوله آموزش به عنوان زیرساخت مهارت افزایی و توسعه سرمایه انسانی یاد کرد و اظهار داشت: احصای نیازهای سازمان و متناسب سازی دوره های آموزشی به بهبود روند عملکردی سازمان ها کمک شایانی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، مجتبی حیدری از احیای اداره آموزش بیمه مرکزی به عنوان یک حرکت رو به جلو نام برد و افزود: عملکرد حرفه ای بخش های آموزشی و توجه به امر مهارت یابی، زمینه های لازم را برای اصلاحات ساختاری فراهم خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: آموزش باید مقدمات تغییر رفتار کارکنان را فراهم کند وگرنه از حداقل های اثربخشی نیز برخوردار نخواهد بود.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی با بیان این مطلب که سازمان یادگیرنده به آموزش های پررنگ و کاربردی نیاز مبرم دارد، خاطرنشان کرد: آموزش حضوری برای کارکنان، راهگشاست اما کافی نیست و باید تمامی روش های انتقال دانش و مهارت را برای ارتقای سازمانی به کار گرفت.
شایان ذکر است که تمرکز بر مقوله دانش افزایی در کنار راه اندازی زیرساخت ها دیجیتالی و سامانه های  فناورانه از مهمترین راهبردهای نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می رود.