اتاق ایران و آلمان میزبان غرفه‌‌داران آگروفود بود

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان رویدادی با حضور غرفه‌داران آلمانی نمایشگاه آگروفود و نزدیک به 30 شرکت از اعضای خود که در زمینه غذا و صنایع وابسته فعال هستند برگزار کرد.

به گزارش ماجرانیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران و آلمان، رویداد با خوش‌آمدگویی شاهین اصغری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران  آلمان شروع شد. او در صحبت‌هایش با تاکید بر اهمیت صنعت غذا گفت: «صنایع غذایی در بحث تجارت خارجی اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر هم اتاق ایران و آلمان به آن نگاه ویژه‌ای دارد. به عنوان یک صنعت بشردوستانه تحت تاثیر مستقیم تحریم‌های امریکا نیست و روابط تجاری آلمان و ایران را ارتقا می‌دهد».
در ادامه، پاول مرتز، مدیر عامل Fairtrade Messe که بیش از سی سال است برگزارکننده نمایشگاه است، آمار قابل توجهی از این رویداد ارائه کرد. وی بر حضور غرفه‌داران بین‌المللی متعدد از کشورهای مختلف تاکید کرد: «با توجه به شرایط سیاسی ایران، این مشارکت قابل توجه است».
پس از سخنرانی، غرفه‌داران آلمانی این فرصت را داشتند تا خود را معرفی کردند و شرکت‌کنندگان از یک عصر شبکه‌سازی و تبادل سازنده بهره بردند که باعث تقویت روابط تجاری بین المللی شد.