سینمای ایران در ۶ ماه نخست سال چقدر فروخت؟ ۲۶۰ میلیارد، خوب یا بد؟

با بهبود روند سینماها در فصل تابستان، مجموع مخاطبان سینما طی ۶ ماه ابتدایی امسال، به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. برای این تعداد مخاطب، ۳۴۵ هزار سانس تعریف شد تا در سالی که متوسط قیمت بلیت، ۳۳ هزار تومان است، گیشه سینماها، قله ۲۶۰ میلیارد تومان را فتح کند. سینمای ایران در […]

با بهبود روند سینماها در فصل تابستان، مجموع مخاطبان سینما طی ۶ ماه ابتدایی امسال، به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید.

برای این تعداد مخاطب، ۳۴۵ هزار سانس تعریف شد تا در سالی که متوسط قیمت بلیت، ۳۳ هزار تومان است، گیشه سینماها، قله ۲۶۰ میلیارد تومان را فتح کند.

سینمای ایران در فروردین، ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون، اردیبهشت، ۳۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون، خرداد، ۳۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، تیر، ۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون، مرداد، ۳۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون و شهریور، ۵۲ میلیارد تومان از محل نمایش فیلم‌های بلند سینمایی درآمد داشته است.

به این میزان فروش، باید گیشه آثار هنر و تجربه، فیلم‌های مستند و چند فیلم خارجی را نیز بی‌افزاییم.

بر مبنای این گزارش، ۳ میلیون و ۹۱۵ هزار مخاطب در بهار و ۴ میلیون و ۳۸۵ هزار مخاطب نیز در تابستان به سینما رفتند.

سینمای ایران در ۶ ماه نخست سال چقدر فروخت؟ ۲۶۰ میلیارد، خوب یا بد؟

از مجموع ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار مخاطب سینما طی ۶ ماه نخست، ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر در پایتخت به تماشای فیلم‌ نشستند.

در نیم‌سال ابتدایی ۱۴۰۱، انفرادی با ۲ میلیون و ۸۰ هزار مخاطب و گیشه ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی، پرمخاطب‌ترین و پرفروش‌ترین فیلم بود.

سگ‌بند با ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار مخاطب، علف‌زار با ۶۰۰ هزار، تی‌تی با ۵۹۰ هزار و ابلق با ۴۸۵ هزار مخاطب، ترکیب ۵ فیلم پرفروش ۶ماه ابتدایی امسال را تشکیل دادند.

سینمای ایران درحالی طی ۶ ماه نخست، موفق به جذب ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار مخاطب شد که ۳ ماه از ۶ ماه این بازه، با ماه‌های رمضان، محرم و صفر تلاقی پیدا کرد.

۵۷۵۷